fbpx

Pomáhame zadavatelům reklamy efektivněji využívat investice do médií

/Služby
Služby2018-04-16T20:40:52+00:00

Mediální audit & brainstorming

1) Audit & brainstorming podmínek v médiích
2) Audit & brainstorming agenturních bonusů
3) Audit & brainstorming výběru mediální agentury
4) Audit & brainstorming mediálních plánů a sponzoringu
5) Audit & brainstorming rámcové smlouvy s mediální agenturou

Výběrové řízení na mediální agenturu

1) Orientace ve Vašem individuálním problému
2) Longlist a shortlist mediálních agentur
3) Příprava zadání výběrového řízení (RFP = request for proposal)
4) Oslovení mediálních agentur
5) Formulace odpovědí na dotazy mediálních agentur
6) Vyhodnocení výstupů, doporučení osobních prezentací jednotlivých agentur
7) Moderování agenturních prezentací, vyhodnocení a stanovení pořadí
8) Příprava rámcové smlouvy s pověřenou agenturou

Outsourcing mediálního manažera

Mediální outsourcing (Outsourcing mediálního manažera) je plnohodnotnou náhradou vlastního zaměstnance na pozici mediální manažer. Jde o nejvyšší a nejefektivnější formu spolupráce s Macinga Media, s.r.o. Konzultant je povinen hájit zájmy klienta a k tomu je oprávněn mít přímý kontakt s mediální agenturou a médii. Konzultant však není zmocněn ve jménu klienta uzavírat žádné dohody bez předcházejícího souhlasu klienta. Pozice konzultanta na straně klienta je nestranná, funguje formou doporučení s cílem maximalizace efektivnosti z pohledu klienta v předmětu plánování a nákupu médií. Kromě mediálních parametrů jsou aplikované otázky rozpočtu a morálky.

Mediální plánovaní

1) Ad hoc mediální plánovaní
2) Strategické mediální plánovaní
3) Inovativní mediální řešení a sponzoring
4) Optimalizace media plánů a sponzoringu
5) Řešení a spolutvorba podmínek v médiích

Vzdělávání, školení, workshopy

1) Vztah klient – agentura – médium
2) Pochopení mediálních plánů
3) Pochopení procesu on-line postbuy
4) Pochopení procesu TV postbuy
5) Výběr mediální agentury
6) Hodnocení mediální agentury
7) Spolupráce reklamní a mediální agentury
8) Úkol procurementu a spolupráce s marketingem

Pomoc s vlastním nákupem na účet klienta

Nejsme mediální agentura a nenakupujeme média, s výjimkou Facebook a AdWords. Je ovšem řada společností, které nespolupracují nebo nechtějí spolupracovat s mediální agenturou, a přesto chtějí investovat do mediální komunikace. Přesně pro tyto klienty nabízíme využití našich přímých kontaktů na média, zkušeností v oblasti zprostředkování nákupu a vyjednávání optimálních cenových podmínek přímo v konkrétních médiích.

Propojení s reklamou, propojení s Milanom Hladkým

Mačinga & Hladký je společná značka společností Mačinga Media, s. r. o., (jednatel Pavol Mačinga) a AD VISION Consulting, s. r. o., (jednatel Milan Hladký). Snad nikdy se nedalo na reklamě ušetřit, ale i promrhat, víc peněz než dnes. Pozornost lidí je natolik roztříštěná, že pro kreativní reklamu je rozhodující, jak se podaří skloubit mediální a kreativní složku reklamy.

Spojení zkušeností a odborného zaměření Pavla Mačingy a Milana Hladkého je logickou reakcí na vývoj, jímž se ubírá reklama u nás i ve světě. Spojili jsme své klientské, mediální a reklamní zkušenosti, abychom byli našim klientům účinnou oporou v době, kdy reklama mění svá zaběhlá pravidla a úspěch závisí na schopnosti pružně reagovat na všechny změny. Stejně jako mizí klasické dělení médií, mizí i klasická dělba práce mezi mediálními a reklamními agenturami. Na obou stranách vzniká silná potřeba a touha tvořit za hranicemi dosavadních možností: v mediálních agenturách hledají nový obsah pro nová média a reklamní agentury objevují nová média pro svá poselství.

Zadavatelé reklamy proto stále častěji řeší mediální mix souběžně s mediální i s reklamní agenturou. Peníze vynaložené na reklamu se nejlépe zhodnotí tehdy, když se mediální a kreativní strategie neřeší odděleně, ale jsou výsledkem vzájemné inspirace „mediálních“ a „kreativních“ týmů.

Veřejné zakázky

Poskytování služeb z řad veřejných, dotovaných a sektorových zadavatelů, jak pro soukromé klienty, s přihlédnutím ke Směrnici 2014/24/EUz 26.2.2014.

Two cups of coffee

Zkusme si nad šálkem kávy nezávazně promluvit o možnostech spolupráce.
Jsem si jistý, že pro Vás budu v oblasti zefektivnění Vašich reklamních investicí užitečný.

Pavol mi opakovane ukázal, že plánovanie a nákup médií je umenie podložené číslami…
Philippe Moreels, ČSA
Great passion for effective ideas and very little tolerance for mistakes or nonsense…
Jan Binar, McCann
Thanks to his great sense of detail he can discover things that you would never think about…
Tomáš Jaroš, ČSOB
He is one of the few who are able to think about the content and the real impact of a campaign…
Ivo Mešťánek, ČSOB
Pavol participated in preparation and evaluation of the mediaagency pitch process…
Lenka Janouchová, Fortuna
I highly recommend Pavol as independent Media Manager. He is a great expert in his field…
Daniel Šturm, Česká spořitelna
Na Pavlovi oceňuju jeho odborné znalosti a zkušenost ze strany klienta…
Radim Ochman, Maspex
Jeho konzultácie pomohli Poštovej banke s kompletným procesom mediálneho tendru…
Daniel Bradáč, Poštová banka
Pavol Mačinga nabízí mimořádnou kombinaci kreativity a matematické exaktnosti…
Ilona Miková, MŠMT

+420 606 432 329, +421 911 432 329, pavol@macinga.com