fbpx

Prepojenie s reklamou, prepojenie s Milanom Hladkým

//Prepojenie s reklamou, prepojenie s Milanom Hladkým
Prepojenie s reklamou, prepojenie s Milanom Hladkým2016-10-15T17:20:49+00:00

Mačinga & Hladký je spoločná konzultačná značka spoločností Macinga Media, s.r.o. (konateľ Pavol Mačinga) a AD Vision Consulting, s.r.o. (konateľ Milan Hladký). Mediálny konzultant Pavol Mačinga a kreatívec Milan Hladký spojili svoje dlhoročné skúsenosti, aby klientom pomáhali prepájať mediálnu a kreatívnu stratégiu tak, aby reklama predávala a bola efektívna.

Snáď nikdy sa nedalo na reklame ušetriť, ale ani premrhať, viac peňazí ako dnes. Pozornosť ľudí je taká roztrieštená, že pre efektívnu reklamu je rozhodujúce, ako sa jej mediálnu a kreatívnu zložku podarí skĺbiť dohromady. Peniaze vynaložené na reklamu sa najlepšie zhodnotia vtedy, keď sa mediálna a kreatívna stratégia neriešia oddelene, ale sú výsledkom vzájomnej inšpirácie „mediálnych“ a „kreatívnych“ tímov.

V práci s médiami a v ich prepojení s kreatívnymi nástrojmi vidíme dnes najväčšie rezervy efektívnej reklamy. Spojili sme svoje klientské, mediálne a reklamé skúsenosti, aby sme našim klientom boli účinnou oporou v čase, keď reklama mení svoje zaužívané pravidlá a úspech závisí od schopnosti pružne reagovať na všetky zmeny.

Two cups of coffee

Skúsme sa nad šálkou kávy nezáväzne porozprávať o možnostiach spolupráce v oblasti zefektívnenia Vašich reklamných investícií.

CONNECTION_shutterstock_220784887