fbpx

Pomáhame zadavatelům reklamy efektivněji využívat investice do médií

Služby2019-04-08T15:07:32+02:00
 • Audit & brainstorming podmínek v médiích
 • Audit & brainstorming agenturních bonusů
 • Audit & brainstorming výběru mediální agentury
 • Audit & brainstorming mediálních plánů a sponzoringu
 • Audit & brainstorming rámcové smlouvy s mediální agenturou
 • Orientace ve Vašem individuálním problému
 • Longlist a shortlist mediálních agentur
 • Příprava zadání výběrového řízení (RFP = request for proposal)
 • Oslovení mediálních agentur
 • Formulace odpovědí na dotazy mediálních agentur
 • Vyhodnocení výstupů, doporučení osobních prezentací jednotlivých agentur
 • Moderování agenturních prezentací, vyhodnocení a stanovení pořadí
 • Příprava rámcové smlouvy s pověřenou agenturou

Mediální outsourcing (Outsourcing mediálního manažera) je plnohodnotnou náhradou vlastního zaměstnance na pozici mediální manažer. Jde o nejvyšší a nejefektivnější formu spolupráce s Macinga Media, s.r.o. Konzultant je povinen hájit zájmy klienta a k tomu je oprávněn mít přímý kontakt s mediální agenturou a médii. Konzultant však není zmocněn ve jménu klienta uzavírat žádné dohody bez předcházejícího souhlasu klienta. Pozice konzultanta na straně klienta je nestranná, funguje formou doporučení s cílem maximalizace efektivnosti z pohledu klienta v předmětu plánování a nákupu médií. Kromě mediálních parametrů jsou aplikované otázky rozpočtu a morálky.

 • Ad hoc mediální plánovaní
 • Strategické mediální plánovaní
 • Inovativní mediální řešení a sponzoring
 • Optimalizace media plánů a sponzoringu
 • Řešení a spolutvorba podmínek v médiích
 • Vztah klient – agentura – médium
 • Pochopení mediálních plánů
 • Pochopení procesu on-line postbuy
 • Pochopení procesu TV postbuy
 • Výběr mediální agentury
 • Hodnocení mediální agentury
 • Spolupráce reklamní a mediální agentury
 • Úkol procurementu a spolupráce s marketingem

Nejsme mediální agentura a nenakupujeme média, s výjimkou Facebook a AdWords. Je ovšem řada společností, které nespolupracují nebo nechtějí spolupracovat s mediální agenturou, a přesto chtějí investovat do mediální komunikace. Přesně pro tyto klienty nabízíme využití našich přímých kontaktů na média, zkušeností v oblasti zprostředkování nákupu a vyjednávání optimálních cenových podmínek přímo v konkrétních médiích.

Mačinga & Hladký je společná značka společností Mačinga Media, s. r. o., (jednatel Pavol Mačinga) a AD VISION Consulting, s. r. o., (jednatel Milan Hladký). Snad nikdy se nedalo na reklamě ušetřit, ale i promrhat, víc peněz než dnes. Pozornost lidí je natolik roztříštěná, že pro kreativní reklamu je rozhodující, jak se podaří skloubit mediální a kreativní složku reklamy.

Spojení zkušeností a odborného zaměření Pavla Mačingy a Milana Hladkého je logickou reakcí na vývoj, jímž se ubírá reklama u nás i ve světě. Spojili jsme své klientské, mediální a reklamní zkušenosti, abychom byli našim klientům účinnou oporou v době, kdy reklama mění svá zaběhlá pravidla a úspěch závisí na schopnosti pružně reagovat na všechny změny. Stejně jako mizí klasické dělení médií, mizí i klasická dělba práce mezi mediálními a reklamními agenturami. Na obou stranách vzniká silná potřeba a touha tvořit za hranicemi dosavadních možností: v mediálních agenturách hledají nový obsah pro nová média a reklamní agentury objevují nová média pro svá poselství.

Zadavatelé reklamy proto stále častěji řeší mediální mix souběžně s mediální i s reklamní agenturou. Peníze vynaložené na reklamu se nejlépe zhodnotí tehdy, když se mediální a kreativní strategie neřeší odděleně, ale jsou výsledkem vzájemné inspirace „mediálních“ a „kreativních“ týmů.

Poskytování služeb z řad veřejných, dotovaných a sektorových zadavatelů, jak pro soukromé klienty, s přihlédnutím ke Směrnici 2014/24/EUz 26.2.2014.

Zkusme si nezávazně promluvit o možnostech spolupráce.

Zavolejte mi+420 606 432 329

Napište mi pavol@macinga.com

Zkusme si nezávazně promluvit o možnostech spolupráce.

Zavolejte mi+420 606 432 329

Napište mipavol@macinga.com