fbpx

Skupina JOJ vykázala v roku 2017 celoročný 8% medziročný nárast

(8.1.2018)

Skupina JOJ vykázala v roku 2017 celoročný 8% medziročný nárast

Skupina JOJ si polepšila v trhovom podiely v každom týždni roku 2017 v porovnaní s rokom 2016. A to na úkor skupiny Markíza, ktorá vykázala trhový pokles 13%. Generálny riaditeľ skupiny Markíza, Matthias Settele informoval na sklonku roku 2016 o rozhodnutí opustiť terestriálne vysielanie s účinnosťou k 1.1.2017. Panovali obavy, aký veľký negatívny dopad to bude mať na sledovanosť. Neskôr v priebehu roku, Matthias Settele upresnil, že k pôvodným, trhovým podielom sa vrátia v druhej polovici roku. Žial, nestalo sa tak. Na druhú stranu z pohľadu financií je to pre skupinu Markíza úspešný krok. Markíza, napriek poklesu, naďalej ostáva Slovenská jednotka s 25% priemerným trhovým podielom v cieľovke 12+. Skupina JOJ dosiahla 22% podiel. Žiaľ, časť reklamného inventory je stratená na vždy. A dáva ďalší impulz nadnárodným zadávateľom lepšie si načasovať/zosúladiť TV kampane z Českej republiky a Maďarska a vyťažiť viac zo sledovanosti slovenských divákov českých a maďarských staníc.

 

Na čo si dať pozor pri finalizovaní TV podmienok na rok 2018

Nezabudnime, keď finalizujeme TV podmienky na rok 2018, porovnať ich nie len s rokom 2017, ale aj s rokom 2016 a započítajme utajenú zmenu obchodnej politiky z prelomu rokov 2016/2017, navýšenú o hostí, čo tvorí 4% platených GRPs. Viac v článku tu.

 

By |2018-04-17T00:22:27+02:00January 8th, 2018|TV|

About the Author:

V trojuholníku médií, agentúr a klientov pracuje od roku 1994. V minulosti pracoval v týždenníku Trend, v denníku SME, u Vaculik Advertising, v Mindshare a v ČSOB. Pavol vedie konzultačnú spoločnosť v oblasti mediálneho plánovania od roku 2010 v ČR a na Slovensku. Aktuálne audituje a konzultuje mediálny objem v ČR a na Slovensku v hodnote viac než 1 mld. Kč ročne. Blogové príspevky píše polemicky až kriticky.

Let us try to discuss the options of cooperation.

Call me+420 606 432 329

Let us try to discuss the options of cooperation.