fbpx

Blog

Blog2019-01-15T17:27:28+00:00

Media agencies threaten Macinga to initiate a lawsuit

Sticky Post (20.10.2017) Media agencies threaten Macinga to initiate a lawsuit A dispute whether the revised methodology of calculation of TV commercial effectiveness was ignited in Slovakia (actual 4% decrease in effectiveness for clients) is or is not deception of clients. Consultant Pavol Macinga insists that such procedure is, to say the least, immoral and clients should pay 4% less for TV commercials. AMA (Association of Media Agencies) threatens Macinga with a lawsuit unless he withdraws the articles where he criticizes the practices. The Association of Media Agencies (AMA) objected to publishing such article from February 4, 2017 headlined Slovak [...]

Bonusy, Ostatné, TOP, TV|

Porovnanie odloženej TV sledovanosti v ČR za roky 2015 až 2018

(29.1.2019) Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR medziročne zvýšilo o 32% Mesačný priemer odloženej sledovanosti v roku 2018 dosiahol 9:23 (m:ss) denne. Rok 2017 to bolo 7:07 (m:ss) denne. A to v hlavnej cieľovej skupine 15+. Odložená sledovanosť v ČR je sledovanosť programu po živom odvysielaní v tom istom dni a počas 7 nasledujúcich dní. O retroaktívnej zmene TV meny v ČR a ich dôsledkov viac v článku tu.

TV|

Komu prospelo, že Televízia Markíza opustila terestriálne vysielanie?

(21.01.2019) Komu prospelo, že Televízia Markíza opustila terestriálne vysielanie? Skupina Markíza informovala na sklonku roku 2016 o rozhodnutí opustiť terestriálne vysielanie s účinnosťou k 1.1.2017. Panovali obavy, aký veľký negatívny dopad to bude mať na sledovanosť.  S odstupom dvoch rokov už vieme, že bol ešte viac negatívny, aké boli predstavy pesimistov. Sám autor a realizátor myšllienky, generálny riaditeľ Matthias Settele, sľuboval, že už v druhej polovici roku 2017 budú späť na pôvodných číslach. Nestalo sa tak ani do konca roku 2018 a musel by byť veľký zázrak, aby sa tak ešte stalo. Už raz stratená dôvera divákov sa hľadá ťazko. Ale [...]

Ostatné, TV|

Skupina Markíza je naďalej TV jednotkou

(30.9.2018) Skupina Markíza je naďalej TV jednotkou Skupina Markíza informovala na sklonku roku 2016 o rozhodnutí opustiť terestriálne vysielanie s účinnosťou k 1.1.2017. Panovali obavy, aký veľký negatívny dopad to bude mať na sledovanosť. V roku 2017 dosiahli 13% pokles a v roku 2018 12%, oproti r. 2016 za prvých 38 týždňov kalendárneho roku, v týždennom trhovom podiely v 12+. Napriek týmto poklesom je skupina Markíza naďalej trhovou jednotkou. Skupina JOJ zaostáva v tomto roku za Markízou o 1/5. Alebo inak, Markíza je na tom o 1/4 lepšie, ako JOJ. Je milo prekvapivé, že RTVS za sledované obdobie troch rokov dostála [...]

Ostatné, TV|

Odložená sledovanost po roce platnosti

(14.9.2018) Odložená sledovanost po roce platnosti České TV stanice si zmenou metodiky v priebehu roku nepomohli S účinnosťou od 1.9.2017 došlo v ČR k zmene oficiálnej TV meny. Nie cenníkov, či už dohodnutých CPP, ale k zmene toho, čo sa klientom účtuje. Je rozdiel platiť za divákov v domácnostiach, alebo aj za ich náštevy? A či len za živú sledovanosť, alebo aj za tú odloženú? A odloženú o jeden deň? Alebo o 3 dni? Nebodaj o 1 týždeň? TV stanice priznávajú, že hľadajú rôzne spôsoby navyšovania odbehnutých/fakturovaných rtg / divákov. Opakovane sa našla zhoda prostredníctvom Asociace televizních organizací (ATO). Niekoľko rokov dozadu (na [...]

TV|

Férový tendr AKA – Etický tender KRAS – Mediálny tender PMA

(14.07.2018) Férový tendr AKA - Etický tender KRAS - Mediálny tender PMA Globálne impulzy... ...alebo čo predchádzalo tuzemským iniciatívam? Posledné tri roky globálne akceleruje počet mediálnych tendrov. Začalo to v roku 2015 vystúpením Johna Mandela, ex CEO mediálnej agentúry MediaCom US z mediálneho nákupného domu GroupM z konglomerátu WPP. Na rovinu odkryl neetické praktiky, kde nie klient, platiteľ reklamy, ale médium, príjemca reklamy, platil z väčšej časti mediálne agentúry. V roku 2017 to zaklincoval Marc Pritchard z Procter & Gamble, ktorý v obdobnom duchu pomenoval vlastné skúsennosti z pohľadu klienta. Jeho prednášku som dal preložiť tu.  Neskôr Marc kritizoval aj [...]

TOP|

Média postupujú prirodzene, že odmeňujú mediálne agentúry

(14.05.2018) Dostupné aj v stiahnuteľnom 4 stranovom pdf tu Média postupujú prirodzene, že odmeňujú mediálne agentúry Veľká fragmentácia reklamných médií zvyšuje nároky na všetky zúčastnené strany, zadávateľov nevynímajúc. O možnostiach nákupu médií z pohľadu zadávateľov, o transparentnosti a odmeňovaní mediálnych agentúr a o nezávislých mediálnych audítorov, píše Pavol Mačinga, Česko Slovenský nezávislý mediálny audítor. Náklady na reklamný priestor tvoria veľkú časť z marketingových rozpočtov. V „marcom“ rozpočte je veľa fixných nemediálnych položiek. Napríklad rozdiel v nákladoch na TV spot natočenom v ateliéroch v Prahe, alebo priamo na pláži pri mori je nízky. Už raz dlhodobo odsúhlasený sponzoring je tiež fixný náklad. Na druhú [...]

Bonusy, TOP|

Pomer média typov z férových cien

(23.4.2018) Pomer média typov z férových cien Rebríčky monitorovaných cien bez úprav sú pre reálny svet nepoužiteľné. Tento skromný status nemá za cieľ do detailov spočítať a odhadnúť presné výdavky do médiatypov veľkého počtu zadávateľov. Mám za cieľ poukázať, že neexistuje jeden ideálny pomer hlavných troch média typov a to ani v rámci jednej kategórie - segmentu zadávateľov. Zobral som hrubý monitoring za posledných niekoľko štvrťrokov v troch silných segmentoch po troch značkách. A zameral som sa na tri hlavné monitorované mediatypy. OOH s kinoreklamou je oproti TV, rádia a tlači zanedbateľná. Online je tak extrémne fragmentovaný, že je ho [...]

Ostatné|

Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR počas 1Q 2018 oproti 1Q 2015 zvýšilo trojnásobne

(11.4.2018) Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR počas 1Q 2018 oproti 1Q 2015 zvýšilo trojnásobne Január/leden 2018 bol vrcholom pre odloženú sledovanosť živého TV vysielania v ČR v doterajšej histórií, ako podiel na celkovej sledovanosti. V hlavnej cieľovej skupine 15+ dosiahla podielu 4,1% resp. 10 minút a 14 sekúnd (z denného ATS). V mladšej cieľovej skupine 15-54 dosiahla podielu 5,3% resp. 10 minút a 20 sekúnd (z denného ATS). Odložená sledovanosť v ČR je sledovanosť programu po živom odvysielaní v tom istom dni a počas 7 nasledujúcich dní. Medziročne za prvý štvrťrok došlo k navýšeniu o 37% (7:31 na [...]

TV|

Skupina Markíza po dvoch rokoch v 10% mínuse, ako s anténou

(9.4.2018) Skupina Markíza po dvoch rokoch v 10% mínuse, ako s anténou Skupina Markíza informovala na sklonku roku 2016 o rozhodnutí opustiť terestriálne vysielanie s účinnosťou k 1.1.2017. Panovali obavy, aký veľký negatívny dopad to bude mať na sledovanosť. Markíze za rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 poklesol trhový podiel o 16%. Napriek tomu, ostala jednotkou na trhu. Skupine JOJ nepomohol ani 8% medziročný nárast, aby sa stalo trhovou jednotkou. Viac o medziročných porovnaniach 2017 vs 2016 v článku tu. Máme za sebou prvý štvrťrok 2018 a skupina Markíza sa ani po dvoch rokoch nedostala na svoje podiely z čias voľného [...]

TV|

Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR zvýšilo dvojnásobne

(15.1.2018) Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR zvýšilo dvojnásobne Prosinec/december 2017 bol vrcholom pre odloženú sledovanosť v ČR. V mladšej cieľovej skupine 15-54 dosiahla podielu 5,1% resp. 11 minút a 10 sekúnd (z denného ATS). U hlavnej cieľovej skupiny 15+ dosiahla podielu 3,8% a hodnotu 10 minút a 14 sekúnd (10:14/mm:ss). Odložená sledovanosť v ČR je sledovanosť programu po živom odvysielaní v tom istom dni a počas 7 nasledujúcich dní. Celoročný priemer odloženej sledovanosti v roku 2017 dosiahol 7:07 (m:ss). V roku 2015 bola hodnota nižšia, ako polovičná - 3:24 (m:ss). Dvojročný nárast predstavuje plus 108%. Rok 2016 [...]

TV|

Skupina JOJ vykázala v roku 2017 celoročný 8% medziročný nárast

(8.1.2018) Skupina JOJ vykázala v roku 2017 celoročný 8% medziročný nárast Skupina JOJ si polepšila v trhovom podiely v každom týždni roku 2017 v porovnaní s rokom 2016. A to na úkor skupiny Markíza, ktorá vykázala trhový pokles 13%. Generálny riaditeľ skupiny Markíza, Matthias Settele informoval na sklonku roku 2016 o rozhodnutí opustiť terestriálne vysielanie s účinnosťou k 1.1.2017. Panovali obavy, aký veľký negatívny dopad to bude mať na sledovanosť. Neskôr v priebehu roku, Matthias Settele upresnil, že k pôvodným, trhovým podielom sa vrátia v druhej polovici roku. Žial, nestalo sa tak. Na druhú stranu z pohľadu financií je to pre skupinu [...]

TV|

Let us try to discuss the options of cooperation.

Call me+420 606 432 329

Let us try to discuss the options of cooperation.