Blog

/Blog/

Media agencies threaten Macinga to initiate a lawsuit

Sticky Post (20.10.2017) Media agencies threaten Macinga to initiate a lawsuit A dispute whether the revised methodology of calculation of TV commercial effectiveness was ignited in Slovakia (actual 4% decrease in effectiveness for clients) is or is not deception of clients. Consultant Pavol Macinga insists that such procedure is, to say the least, immoral and clients should pay 4% less for TV commercials. AMA (Association of Media Agencies) threatens Macinga with a lawsuit unless he withdraws the [...]

By |2018-04-17T01:21:01+00:0020. October 2017|Bonusy, Ostatné, TOP, TV|Comments Off on Media agencies threaten Macinga to initiate a lawsuit

Férový tendr AKA – Etický tender KRAS – Mediálny tender PMA

(14.07.2018) - draft počas víkendu :) Férový tendr AKA Etický tender KRAS Mediálny tender PMA ??? Férový tendr je iniciativa Asociace komunikačních agentur (AKA) viac na http://ferovytendr.cz   Etický tender je iniciatívou Klubu reklamných agentúr Slovenska (KRAS) viac na http://kras.sk/tender/ Vieme koho skutočne potrebujeme? ???   Mediálny tender PMA - hľadám efektívny TV nákup (čistá časová náročnosť max. 20 hodín) ??? Mediálny tender PMA - hľadám mediálnu agentúru (čistá časová náročnosť 50 až 100 hodín) ??? Mediálny tender PMA [...]

By |2018-07-14T22:44:36+00:0014. July 2018|Ostatné|Comments Off on Férový tendr AKA – Etický tender KRAS – Mediálny tender PMA

Média postupujú prirodzene, že odmeňujú mediálne agentúry

(14.05.2018) Dostupné aj v stiahnuteľnom 4 stranovom pdf tu Média postupujú prirodzene, že odmeňujú mediálne agentúry Veľká fragmentácia reklamných médií zvyšuje nároky na všetky zúčastnené strany, zadávateľov nevynímajúc. O možnostiach nákupu médií z pohľadu zadávateľov, o transparentnosti a odmeňovaní mediálnych agentúr a o nezávislých mediálnych audítorov, píše Pavol Mačinga, Česko Slovenský nezávislý mediálny audítor. Náklady na reklamný priestor tvoria veľkú časť z marketingových rozpočtov. V „marcom“ rozpočte je veľa fixných nemediálnych položiek. Napríklad rozdiel v nákladoch na TV spot natočenom [...]

By |2018-05-14T01:23:26+00:0014. May 2018|Bonusy, TOP|Comments Off on Média postupujú prirodzene, že odmeňujú mediálne agentúry

Pomer média typov z férových cien

(23.4.2018) Pomer média typov z férových cien Rebríčky monitorovaných cien bez úprav sú pre reálny svet nepoužiteľné. Tento skromný status nemá za cieľ do detailov spočítať a odhadnúť presné výdavky do médiatypov veľkého počtu zadávateľov. Mám za cieľ poukázať, že neexistuje jeden ideálny pomer hlavných troch média typov a to ani v rámci jednej kategórie - segmentu zadávateľov. Zobral som hrubý monitoring za posledných niekoľko štvrťrokov v troch silných segmentoch po troch značkách. A zameral som sa [...]

By |2018-04-30T11:54:45+00:0023. April 2018|Ostatné|Comments Off on Pomer média typov z férových cien

Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR počas 1Q 2018 oproti 1Q 2015 zvýšilo trojnásobne

(11.4.2018) Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR počas 1Q 2018 oproti 1Q 2015 zvýšilo trojnásobne Január/leden 2018 bol vrcholom pre odloženú sledovanosť živého TV vysielania v ČR v doterajšej histórií, ako podiel na celkovej sledovanosti. V hlavnej cieľovej skupine 15+ dosiahla podielu 4,1% resp. 10 minút a 14 sekúnd (z denného ATS). V mladšej cieľovej skupine 15-54 dosiahla podielu 5,3% resp. 10 minút a 20 sekúnd (z denného ATS). Odložená sledovanosť v ČR je sledovanosť programu [...]

By |2018-04-16T23:08:36+00:0011. April 2018|TV|Comments Off on Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR počas 1Q 2018 oproti 1Q 2015 zvýšilo trojnásobne

Skupina Markíza po dvoch rokoch v 10% mínuse, ako s anténou

(9.4.2018) Skupina Markíza po dvoch rokoch v 10% mínuse, ako s anténou Skupina Markíza informovala na sklonku roku 2016 o rozhodnutí opustiť terestriálne vysielanie s účinnosťou k 1.1.2017. Panovali obavy, aký veľký negatívny dopad to bude mať na sledovanosť. Markíze za rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 poklesol trhový podiel o 16%. Napriek tomu, ostala jednotkou na trhu. Skupine JOJ nepomohol ani 8% medziročný nárast, aby sa stalo trhovou jednotkou. Viac o medziročných porovnaniach 2017 vs 2016 v [...]

By |2018-04-16T23:33:44+00:009. April 2018|TV|Comments Off on Skupina Markíza po dvoch rokoch v 10% mínuse, ako s anténou

Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR zvýšilo dvojnásobne

(15.1.2018) Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR zvýšilo dvojnásobne Prosinec/december 2017 bol vrcholom pre odloženú sledovanosť v ČR. V mladšej cieľovej skupine 15-54 dosiahla podielu 5,1% resp. 11 minút a 10 sekúnd (z denného ATS). U hlavnej cieľovej skupiny 15+ dosiahla podielu 3,8% a hodnotu 10 minút a 14 sekúnd (10:14/mm:ss). Odložená sledovanosť v ČR je sledovanosť programu po živom odvysielaní v tom istom dni a počas 7 nasledujúcich dní. Celoročný priemer odloženej sledovanosti v [...]

By |2018-04-17T00:17:29+00:0015. January 2018|TV|Comments Off on Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR zvýšilo dvojnásobne

Skupina JOJ vykázala v roku 2017 celoročný 8% medziročný nárast

(8.1.2018) Skupina JOJ vykázala v roku 2017 celoročný 8% medziročný nárast Skupina JOJ si polepšila v trhovom podiely v každom týždni roku 2017 v porovnaní s rokom 2016. A to na úkor skupiny Markíza, ktorá vykázala trhový pokles 13%. Generálny riaditeľ skupiny Markíza, Matthias Settele informoval na sklonku roku 2016 o rozhodnutí opustiť terestriálne vysielanie s účinnosťou k 1.1.2017. Panovali obavy, aký veľký negatívny dopad to bude mať na sledovanosť. Neskôr v priebehu roku, Matthias Settele upresnil, že k [...]

By |2018-04-17T00:22:27+00:008. January 2018|TV|Comments Off on Skupina JOJ vykázala v roku 2017 celoročný 8% medziročný nárast